Een overzicht van de lopende studies m.b.t. CKD progression

                  Renomet

                  TRACK Trial