Onze algemene vergadering bestaat hoofdzakelijk uit erkende nefrologen, doch het is de wens van velen onder hen om de jeugd meer bij de NBVN te betrekken.

Hierbij heten we dan ook onze  jonge collega’s van harte welkom en nodigen we hen uit op onze activiteiten.

Het lidmaatschap is gratis voor de nefrologen in opleiding.

Onze NBVN vergaderingen zijn omwille van verschillende redenen interessant voor assistenten:

-  Het wetenschappelijk gedeelte biedt extra “teaching” naast jullie opleiding aan de universiteit.
-  Je krijgt voeling met wat er leeft in het Vlaamse nefrologielandschap.
-  Je kan er van gedachten wisselen met nefrologen in opleiding van andere universiteiten.
-  Het is ook een ideale gelegenheid om jullie toekomstige collega’s nefrologen beter te leren kennen. De NBVN fungeert dus ook als sociaal platform!