Deze Commissie houdt het overzicht op de datacollectie, -verwerking en -presentatie, ten behoeve van

1.  De registratie van de patiënten met eindstadium nierfalen, die al dan niet met nierfunctievervangende therapie behandeld worden, als aanvulling op het EPD van de nefrologische centra. Deze omvat dialysepatiënten, patiënten met een transplantatie en patiënten met conservatieve therapie

2. De registratie van epidemiologische gegevens i.h.k.v. diverse nierfunctievervangende therapieën

3. De registratie van up-to-date kwaliteitsindicatoren van de nefrologische zorg bij dialyse- en getransplanteerde patiënten in de Vlaamse nefrologische centra

4. Samenwerking met de Europese dataregistratie van de ERA-EDTA, ter spiegeling met de status in de overige Europese landen en regio’s

Deze taken sluiten ook aan bij de opdracht, gedelegeerd aan de NBVN door het College van Geneesheren voor het behandelcentrum van chronische nierinsufficiëntie (opgericht door FOD Volksgezondheid).

Een online registratieprogramma (CORN) ondersteunt de datacollectie.


Samenstelling

  • Voorzitter : Line Heylen, Ziekenhuis Oost-Limburg, Genk
  • Hylke de Jonge, AZ Turnhout
  • Johan De Meester, VITAZ, Sint-Niklaas
  • Vicky De Meyer, AZ Monica, Antwerpen
  • Bart De Moor, Jessa Ziekenhuis, Hasselt
  • Pieter Evenepoel, UZ Leuven
  • Manu Henckes, GZA Sint-Augustinus, Wilrijk
  • Wim Lemahieu, Imeldaziekenhuis, Bonheiden
  • Francis Verbeke, UZ Gent
  • Karl Martin Wissing, UZ Brussel