Er werd een nieuwe RvB gekozen in december 2020 voor een periode van 4 jaar (van 1 januari 2021 t.e.m. 31 december 2024)
Per 1 december 2021 werden er nog bijkomende verkiezingen gehouden voor de overdracht van het  voorzitterschap door dr. Gert Meeus en werd er vanuit de leden een nieuwe ondervoorzitter (Eric Gheuens) verkozen extern aan de RvB.
In oktober 2022 werden er tussentijdse verkiezingen gehouden en verwelkomden wij twee nieuwe universitaire mandaten : prof. dr. Pieter Evenepoel en prof.dr Karl Martin Wissing, die ook het penningmeesterschap opneemt.

Huidige samenstelling

  • Dr. Gert Meeus, AZ Groeninge Kortrijk, voorzitter
  • Prof. dr. Karl Martin Wissing, UZ Brussel, penningmeester
  • Dr. Wim Lemahieu, Imeldaziekenhuis, Bonheiden, secretaris
  • Prof. dr. Pieter Evenepoel, UZ Leuven
  • Dr. Line Heylen, Ziekenhuis Oost-Limburg Genk, bestuurder
  • Dr. Elien Mahieu, AZ Glorieux Ronse, bestuurder
  • Dr. Eric Gheuens, ZNA Stuivenberg Antwerpen, ondervoorzitter

Visie en missie

De NBVN heeft tot doel de nefrologie in de ruimste zin te bevorderen en heeft als voorwerp :

- het uitvoeren van klinisch wetenschappelijk onderzoek dat als rechtstreeks doel heeft de klinische uitkomsten en kwaliteit van leven van de nefrologische patiënt te verbeteren
- het ertoe bijdragen dat haar leden wetenschappelijk op de hoogte blijven en geneeskunde uitoefenen volgens de hoogste standaarden ten voordele van de patiënten
- het behartigen van de beroepsbelangen van haar effectieve leden 
- het bevorderen van de maatschappelijke bewustwording omtrent de problematiek van nierziekten

De NBVN wil een vereniging zijn voor en door nefrologen werkzaam in Vlaanderen (zowel in universitaire als niet-universitaire centra) die waakt over de kwaliteit van de nefrologische zorg in Vlaanderen.
De NBVN wil hiertoe bijdragen door verschillende initiatieven te ontwikkelen.

De incidentie en prevalentie van nierfunctievervangende therapie (hemodialyse, peritoneale dialyse en transplantatie) wordt geregistreerd in alle nefrologische centra in Vlaanderen. Samen met onze Franstalige zustervereniging GNFB wordt hierover jaarlijks een gemeenschappelijk rapport gepubliceerd en voorgelegd aan het College der Geneesheren.
Op basis van deze registratiegegevens wordt de wetenschappelijke kwaliteit en de patiëntgerichtheid van de nefrologische zorg in Vlaanderen getoetst (Commissie Registratie en Toezicht).

Naast de registratie m.b.t. nierfunctievervangende therapie worden ook data verzameld betreffende alle nierbiopsies die in Vlaanderen worden gepreleveerd (werkgroep FCGG)

De NBVN wil het uitoefenen van nefrologie in Vlaanderen faciliteren door het organiseren van bijscholingen en colloquia, maar ook door verspreiding van informatie van wetenschappelijke en beroepsgebonden aard. 

Teneinde het wetenschappelijk onderzoek in de nefrologie te ondersteunen, stimuleert de NBVN deelname aan internationale studies door ook zelf nieuwe studieprojecten op touw te zetten.

Samen met ORPADT, de organisatie van Vlaamse dialyse en transplantatie verpleegkundigen, werkt de NBVN mee aan het optimaliseren van de nefrologische patiëntenzorg.
Daarnaast wil de NBVN ook een dienstverlenende rol opnemen. Hiertoe vertegenwoordigt de NBVN haar leden naar de overheid toe, waar ze e beroepsbelangen van de Vlaamse nefrologen verdedigt en samen met de patiëntenvereniging, Fenier-Fabir, een dragende stem verleent aan de nierpatiënt.