Onze statuten kregen een update om te voldoen aan de nieuwe vzw-wetgeving 2024. We maakten van de gelegenheid gebruik om ons te herbronnen m.b.t. de maatschappelijke rol die we willen opnemen in de verdediging van de belangen van de nefrologie in de breedste zin van het woord.
Een belangerijk element hierbij is het bevorderen van nefrologische klinische studies :  NBVN als clinical trial facilitator